Impresszum

Általános információk

Az oldalt üzemeltető LegalitLab Kft.  lehetőség szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy ezen az oldalon pontos, aktuális és minél teljesebb információ jelenjen meg. Felhívom figyelmét azonban, hogy jelen oldalon közzétett – illetve a hivatkozásokon keresztül elérhető – információk és adatok nem teljes körűek, a tudomány és technika fejlődésével változhatnak, ugyanakkor – minden erőfeszítésünk ellenére – tartalmazhatnak nem szándékos szakmai vagy tényszerű pontatlanságokat. Erre tekintettel a LegalitLab Kft.  nem vállal felelősséget az adatok pontosságáért és az információs tartalom teljeskörűségéért.

Az oldalon szereplő hivatkozások csak a könnyebbséget szolgálják és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a LegalitLab Kft.  jóváhagyását az oldal tartalmát illetően. A LegalitLab Kft.  nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető oldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A honlapon és hivatkozásokon keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

A LegalitLab Kft.  nem felelős semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, vagy bármilyen más szerződéses, gondatlan vagy egyéb szerződésen kívüli károkozásért, amely a jelen oldalról elérhető dokumentumok, szolgáltatások vagy információk használatából ered, vagy azzal összefüggésbe hozható.

A jelen oldal tartalmának, az azon szereplő ábráknak, márkaneveknek akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú használata (különös tekintettel a tárolásra, másolásra, kinyomtatásra, terjesztésre) kizárólag a LegalitLab Kft.  előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

A cég elnevezése: DotRoll Kft.
A cég székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Cégjegyzékszám: 01 09 882068 
A cég statisztikai számjele:
A cég adószáma: 13962982-2-42
A cég nemzetközi adószáma: HU 13962982